header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


Fotovoltaïsch 2.0 – Is Neutrinovoltaic de grootste wetenschappelijke ontdekking van onze tijd?

Sep 27, 2021 3:54 PM ET

Zonne-energie stagneerde om zich in de vroege stadia te ontwikkelen. Hoewel zonnecellen oorspronkelijk werden gebruikt voor ruimtevaart in 1958, werden ze meestal gebruikt in kleinschalige toepassingen zoals zakcalculators in de jaren 1970, en het duurde meer dan 20 jaar voordat een compleet huishouden werd aangedreven door elektriciteit. De triomf van fotovoltaïsche technologie begon in het begin van de jaren negentig en zonne-energie afgeleid van het zichtbare spectrum is nu alomtegenwoordig. Vandaag is het begin van de volgende stap in dit evolutionaire proces: Fotovoltaïsch 2.0, ook bekend als NEUTRINOVOLATAIC. De Neutrino Energy Group werkt samen met wetenschappers over de hele wereld aan de ontwikkeling van nieuwe hightech materialen op basis van sping koolstofderivaten die een deel van het niet-zichtbare spectrum in stroom kunnen omzetten. NEUTRINOVOLATAIC is een type zonnecel dat elektriciteit kan opwekken, zelfs in volledige duisternis, en het kan het binnenkort gebruiken om traditionele fotovoltaïsche systemen aan te vullen. Holger Thorsten Schubart,CEO van de Neutrino Energy Group, benadrukte: “We moeten de moeilijkheden van de toekomst aanpakken.” “Onderwerpen als energieproductie en milieubehoud zijn vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren en vereisen vooruitstrevende en fantasierijke langetermijnoplossingen. We hebben nieuwe technologie nodig om ons te helpen bij de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van landen die deze hulpbronnen beheersen.” Schubart zei verder dat de huidige wetenschappelijke bevindingen moeten worden gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe benaderingen op het gebied van energietechnologie.

  Schubart strafte ook de manier waarop het grote publiek in het ongewisse wordt gelaten over de recente vooruitgang in energieonderzoek, en benadrukte hun enorme potentieel om de uitdagingen van vandaag te verlichten. “Het valt niet te zeggen dat de onzichtbare straling uit de ruimte ons dagelijks meer energie geeft dan de resterende fossiele brandstofreserves in de wereld samen. Deze enorme energiebron moet worden benut. “Voor de toekomst moet daar serieus onderzoek naar gedaan worden”, eiste Schubart.

Neutrino’s: Het verwerven van kennis

De Verenigde Staten en vele andere landen hebben al belangrijke neutrino-onderzoeksresultaten geaccepteerd. “Het kennen van de oorsprong van een enkele neutrino is opwindend, net als het kunnen documenteren van neutrino-activiteit in het eeuwige ijs op de Zuidpool en af en toe het vangen van een deeltje, maar men mag nooit het werkelijke doel uit het oog verliezen van de miljoenen dollars die aan dit onderzoek worden besteed, namelijk het verwerven van kennis die ons kan helpen een betere wereld te creëren, Schubart zei. “Recente wetenschappelijke resultaten hebben ons nu in staat gesteld om energie te ontlenen aan onzichtbare, hoogenergetische kosmische en zonnestraling met behulp van neutrinovoltaïsche technologie”, aldus de CEO van de Neutrino Energy Group, verwijzend naar het officiële standpunt van het Amerikaanse ministerie van Energie.

De Neutrino Energy Group had begin 2015 al haar theorie gepubliceerd over de omzetting van niet-zichtbare kosmische straling in bruikbare energie, en dit werd vervolgens indirect ondersteund door het onderzoek van de Nobelprijswinnaars in de natuurkunde in 2015, waaruit bleek dat neutrino’s massa hebben. Wetenschappers van de Universiteit van Chicago konden twee jaar later aantonen dat neutrino’s moleculen kunnen laten bewegen, waardoor de basis wordt gelegd voor neutrinovoltaïsche technologie.

EXTREEM DICHTE MATERIEBOTSING

Neutrino’s kunnen moleculen in beweging zetten op dezelfde manier als wind ervoor zorgt dat de wieken van een windmolen draaien. De neutrino’s moeten echter botsen met een zeer dicht materiaal om dit te bereiken. Ze geven een klein percentage van hun kinetische energie op als ze dit materiaal doorboren. Enorme aantallen neutrino’s bombarderen voortdurend elke plaats op onze planeet, 24 uur per dag, en dus zelfs in totale duisternis. Elke seconde zullen naar verwachting 60 miljard neutrino’s door een vierkante centimeter van het aardoppervlak gaan. Neutrino-activiteit kan onder normale omstandigheden niet worden gedetecteerd omdat de materialen in de natuur niet dik genoeg zijn om er regelmatig door te worden beïnvloed. Sommige wetenschappers geloven echter dat neutrino’s bepaalde biologische processen beïnvloeden of zelfs induceren, zelfs als ze op dit moment onmerkbaar zijn. Het feit dat neutrino’s een aanzienlijk deel van de energie in onze kosmos voor hun rekening nemen, valt niet te vergeten. De uitdaging voor toekomstige generaties is om NEUTRINOVOLTAIC-technologie te gebruiken om deze energie aan te boren. De Neutrino Energy Group heeft in samenwerking met hoogopgeleide materiaalonderzoekers (Atomic Vibrations at Nano Materials) een materiaal ontwikkeld en gepatenteerd dat dicht genoeg is om beïnvloed te worden door neutrino’s. Dit materiaal zal worden gebruikt om de kernen van NEUTRINOVOLAIC cellen te maken.  

HORIZONTALE EN VERTICALE IMPULSEN

Verschillende extreem dunne lagen spiking grafeen en silicium worden op een geschikt substraat geplaatst om het gewenste effect te bereiken. Wanneer neutrino’s tussen deze lagen passeren, zitten ze niet vast, maar ze geven wel verticale impulsen aan grafeen, terwijl siliciumdeeltjes horizontaal bewegen. Deze atoomtrillingen creëren een resonantie die wordt overgedragen op het substraat wanneer de lagen dun genoeg zijn en de opgewekte kinetische energie kan worden omgezet in elektriciteit. Hoe groter het gebied, hoe meer stroom wordt opgewekt, en zelfs een basisberekening kan aantonen dat er tot op een dag voldoende elektriciteit kan worden opgewekt, waardoor stroomkabels en stekkers niet meer nodig zijn.

EEN VAN DE MEEST VEELBELOVENDE BENADERINGEN IS NEUTRINOVOLTAÏSCH

“We bevinden ons nu in de eenentwintigste eeuw, met ruimtevaart die werkelijkheid wordt, artsen die met lasers werken en we hebben allemaal smartphones met touchscreens.” Als het echter gaat om energieopwekking, staan we nog steeds in een telefooncel die alleen centen accepteert en een draaiknop heeft,” merkte Schubart op. “We moeten kansen creëren voor innovatie, niet belemmeren met een te grote nadruk op traditie en angst!” zei voormalig Oostenrijks staatssecretaris Gernot Spanninger. De slogan in deze context is: “Het belang van een technische revolutie op het gebied van energieopwekking kan niet sterk genoeg – of vaak genoeg – worden benadrukt.” Het huidige Global Risk Report bevestigt volgens Spanninger de resultaten van de recente Katowice Climate Change Conference: “De grootste gevaren op dit moment zijn klimaatverandering en de extreme weersomstandigheden die daaruit voortkomen.” Ons milieu en het welzijn van toekomstige generaties kunnen niet langer wachten. Het is tijd om de meest recente wetenschappelijke ontdekkingen in actie te brengen! Op het gebied van energieproductie biedt NEUTRINOVOLTAIC-technologie onvoorstelbare mogelijkheden. Het is een van de meest veelbelovende manieren om energietechnologie te ontwikkelen in de wereld.

PATENTNUMMER WO2016142056A1 VOOR NEUTRINO ENERGY

Professor Günther Krause, een wetenschappelijke partner van de Neutrino Energy Group, wees erop dat nieuwere, stevigere, hardere en tegelijkertijd elastischere composieten moeten worden ontwikkeld om de energie van kosmische straling – met name neutrinostraling – volledig te benutten, omdat ze een cruciale rol spelen bij het omzetten van de kinetische energie die ontstaat door neutrinobotsingen met moleculen. In dit verband citeerde Krause een octrooiaanvraag met het nummer WO2016142056A1 en merkte op dat praktische oplossingen moeten worden gecreëerd na strenge laboratoriumtests om het gebruik van de hernieuwbare en bijna onbeperkte elektriciteit die door deze technologie wordt gegenereerd, mogelijk te maken. Hij verklaarde ook dat deze nieuwe benaderingen de ontwikkeling van nieuwe procedures en cognitieve processen noodzakelijk zullen maken. Volgens Krause zal de adoptie van deze milieuvriendelijke technologie uiteindelijk leiden tot een revolutie in de energieproductie en het wereldwijde klimaatstabiliteit. “Nu zij zich heeft verbonden tot een overgang van kernenergie en steenkool, moet de Duitse regering zich concentreren op de vooruitzichten van neutrinostraling als haar belangrijkste alternatief voor het stimuleren van hernieuwbare energiebronnen,” zei professor Krause.

Contactgegevens:

Name: Emilio Loyola
Email: emilio@loyola.de
Designation: RLBP

Tags:   United States, Wire