header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


Luau Logistic Platform, de draaischijf van de SADC-markten

May 13, 2022 5:59 AM ET

Het onlangs ingehuldigde Logistieke Platform Luau is een belangrijke ontwikkelingsmogelijkheid voor de regio en het land. In het laatste deel van de Lobito Corridor vormt de infrastructuur een strategisch punt van verbinding met de internationale markten, versterkt door de spoor- en wegverbindingen met de Democratische Republiek Congo (DRC) en Zambia. Met opslagplaatsen, containerparken en brandstof- en mineraalterminals wordt verwacht dat de door het Luau Logistic Platform afgevangen vracht de komende tien jaar met 22,5% zal toenemen tot meer dan 1 miljoen ton goederen.

De logistieke platforms zijn een van de sleutelpunten voor het succes van de Lobito Corridor, een as die Angola doorkruist en de Atlantische Oceaan verbindt met de DRC en Zambia. In deze context is het Logistiek Platform (LP) van Luau, aan het oostelijke einde van de Corridor, een van de belangrijkste stappen om het land te profileren als een van de belangrijkste logistieke hubs in de regio van de Ontwikkelingsgemeenschap van zuidelijk Afrika (SADC).

Deze bevoorrechte positie van het LP van Luau geeft het een sterke internationale roeping. De infrastructuur wordt begrensd door de Benguela Railway (CFB), die binnenkort zal aansluiten op het Congolese en Zambiaanse spoorwegnet. Ook in de onmiddellijke nabijheid van de LP, op iets meer dan 500 meter afstand, ligt de National Road 250, een van de trajecten van de trans-Afrikaanse corridor Lobito – Beira (Mozambique). Deze assen verbinden Angola niet alleen met de buurlanden, maar doorkruisen het land van west naar oost, waardoor de LP Luau een factor wordt voor de ontwikkeling van de lokale, regionale en nationale handel.

In het centrum van dit communicatienetwerk zal deze LP een invloedsgebied hebben dat de Angolese steden Saurimo, in de provincie Lunda Sul (op 240 km afstand) en Luena, hoofdstad van Moxico (op 290 km afstand) omvat. Het zal ook de steden Kolwezi (op 350 km) en Lubumbashi (op 580 km) in de DRC bereiken, en de Zambiaanse steden Zambezi (op 326 km) en Solwezi (op 470 km).

De prognoses voor het eerste jaar, gebaseerd op de hoeveelheden vracht die zijn geraamd in de openbare aanbesteding voor de concessie van de Lobito Corridor (mineralen, brandstoffen en andere goederen met oorsprong/bestemming op de nationale en buitenlandse markten), geven aan dat de LP van Luau in het eerste jaar 10 duizend ton producten in dit invloedsgebied zou moeten vervoeren, voornamelijk bouw- en voedingsmaterialen . Verwacht wordt dat dit volume de komende 10 jaar aanzienlijk zal groeien, met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 22,5%, tot 1.161 duizend ton behandelde vracht in 2032.

In dit bemoedigende scenario houdt de Luau LP rekening met twee verschillende ladingstromen: lading in “voorraad en verwerking” (opslag, scheiding en distributie, en vulling, in het geval van mangaan); en lading in “consolidatie en doorvoer” (goederen in doorvoer in containers, tankwagons, met de mogelijkheid van evolutie naar het droge havenmodel). Deze configuratie zal de activiteiten op het gebied van vervoer, logistiek, vrachtdistributie en ondersteuning van import- en exportprocessen aanzienlijk vergemakkelijken.

De structuren van PL of Luau zijn verdeeld over een oppervlakte van 7,9 hectare en zullen ondersteuning bieden aan uiteenlopende gebieden als industrie (graanmaalderij, betonnen prefab-producten), toerisme en horeca, veeteelt, bosbouw, en minerale hulpbronnen. Het complex omvat opslagplaatsen bij omgevingstemperatuur met een initiële capaciteit van 583 ton, die zullen worden geclassificeerd als douane-entrepots. Op administratief gebied zullen ook diensten worden verleend aan de Economische en Grenspolitie, de Dienst Vreemdelingenzaken en Migratie en de Algemene Belastingdienst.

Een atmosferisch entrepot (droog) zal een minimale opslagcapaciteit hebben van 216 pallets in voorraad, en zal 1.296 pallets kunnen verplaatsen naar gelang van de configuratie van het opslagrek. De LP zal ook een gemengd temperatuurmagazijn hebben, met een capaciteit om tot 216 pallets (97 ton) op te slaan, met het gebruik van maximaal 4 temperaturen naargelang de behoeften van de exploitant. De structuur rekent op een indeling in temperatuurkamers, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen vis en vlees en fruit en groenten. Het zal van essentieel belang zijn om de landbouwsector te ondersteunen, die in Moxico steeds meer tot uiting komt. In het eerste semester van 2021 bereikte de provincie de derde plaats van de gecumuleerde productie van alle landbouwproducten op nationaal niveau.

De mijnbouw zal een van de gebieden van het grootste belang zijn, gezien het potentieel van de Lobito Corridor en de verbinding met de mijnen in de DRC en Zambia. Deze sector zal als hefboom werken voor de sterke groei van de Luau LP. In een eerste fase zal de ertsterminal van dit logistieke platform volgens de prognoses tot 30 ertswagons kunnen herbergen.

De LP krijgt ook een brandstofterminal met een initiële opslagcapaciteit van 1.250 m3. Het vervoer van oliederivaten in de regio is aanzienlijk, met een gemiddeld maandelijks verbruik van ongeveer 520 m3 diesel. Nu de raffinaderij van Lobito in bedrijf wordt genomen, zal ook de uitvoer van brandstoffen naar de DRC, via de corridor, naar verwachting aanzienlijk zijn. Dit structureringsproject van de Angolese regering zal, samen met de stijging van de vraag op de Angolese en de Congolese markt (27 duizend m3 per jaar), de gemiddelde groei in stand houden, waardoor de uitbreiding van de tankterminal, zoals geraamd, binnen drie jaar nodig kan zijn. Het besluit om al dan niet tot uitbreiding over te gaan ligt bij de concessiehouder, en is niet contractueel verplicht.

Zowel de erts- als de brandstofterminals zijn via eigen aftakkingen verbonden met de Benguela Spoorweg. De LP heeft ook een containerterminal met een capaciteit tot 720 ton (36 containers).

Met de groei van de Lobito Corridor zal de Luau LP een steeds bepalender punt worden voor de ontwikkeling van de nationale en internationale handel. Volgens de Southern African Railways Association zal de Lobito Corridor binnen 20 jaar het op twee na grootste spoorvrachtkanaal in de zuidelijke regio van het continent zijn, goed voor 3 tot 5% van het intermodale vervoer in de SADC. Een groot deel van dit vervoer zal via dit platform verlopen.

De LP van Luau maakt deel uit van een set van zes strategische infrastructuren die zijn opgenomen in de eerste implementatiefase van het Nationale Netwerk van Logistieke Platforms. Tegen 2038 zal de Angolese regering 21 soortgelijke logistieke punten in het hele land tot stand brengen. De investering zal publiek-privaat zijn en ongeveer 445,5 miljoen US dollar bedragen.

Contactgegevens:

Name: Cesar Da Silveira
Email: cesar.silveira@isenta.co.ao
Job Title: Senior Account Executive
Tags:   United States, Wire