header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


CEO’s consumptiegoederen vestigen de aandacht op vijf dringende acties die nodig zijn om de 2030 SDG-termijn te halen

Jun 22, 2022 1:16 AM ET
 • Rapport van The Consumer Goods Forum (CGF) en EY verzamelt perspectieven van leiders in de consumptiegoederenindustrie
 • CEO’s geven inzichten in actie die nodig is om de voortgang naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN te versnellen
 • Rapport verschijnt tegelijk met de wereldtop van het CGF in Dublin, 20-23 juni 2022

PARIS en DUBLIN, 20 juni 2022 : Het Forum voor Consumptiegoederen (CGF) en de organisatie EY hebben vandaag een nieuw verslag waarin de standpunten van 13 leiders uit de consumentenindustrie worden samengebracht en de dringende prioriteiten worden geschetst waarop de sector moet inspelen om de deadline van 2030 van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) te helpen halen.

Op de helft van de deadline voor 2030 (sinds de SDG’s in 2015 werden vastgesteld), zijn de CEO’s optimistisch dat er sneller vooruitgang kan worden geboekt door middel van vijf acties om de impact te versnellen. De vijf prioriteitsgebieden die zijn vastgesteld om CGF-leden en andere bedrijven in de sector te helpen sneller vooruitgang te boeken, zijn:

 1. Partner for success – Winstgevendheid en omzetconcurrentie maken deel uit van een gezonde economie, maar voor het oplossen van de systeemuitdagingen van duurzaamheid is samenwerking nodig. Alleen door samen te werken kunnen consumentenbedrijven de omvang van de toekomstige uitdagingen aan – van het bestrijden van de klimaatverandering tot het verminderen van de ongelijkheid in de wereld.
 2. Meten voor vooruitgang en impact – Bedrijven kunnen niet beheren wat ze niet meten – en er is een duidelijke behoefte om de SDG’s te integreren met andere kaders en voor consistente internationale of regionale normen. Het groeiende aantal raamwerken maakt dit moeilijk – maar overlegorganen zoals CGF hebben de macht om te overleggen en te pleiten voor consistente normen.
 3. Duurzaamheid verankeren in het DNA van uw bedrijf – Bedrijven die de SDG’s in hun werkcultuur verankeren – mogelijk via beloningen en stimulansen – hebben veel meer kans om ze te verwezenlijken.
 4. Breng de consument mee op reis – Consumentenbedrijven nemen een bevoorrechte positie in die hen een grote macht, maar ook een grote verantwoordelijkheid geeft bij het vormgeven van consumptie. Zij kunnen beter consumentengedrag stimuleren en het bewustzijn van de SDG’s vergroten op manieren die andere belanghebbenden niet kunnen. Consumenten belonen de bedrijven die de juiste dingen doen om de gezondheid van gemeenschappen te verbeteren. Als bedrijven geen actie ondernemen op het gebied van urgente milieu- en sociale kwesties, raken ze achterop.
 5. Alle SDG’s moeten worden gesteund, maar geef prioriteit aan de gebieden waar je het grootste verschil kunt maken – Of het nu gaat om ondervoeding, sanitaire voorzieningen of afval, sommige bedrijven kunnen een grotere bijdrage leveren aan sommige SDG’s dan andere, afhankelijk van hun ervaring en invloedssfeer. Het stellen van materiële doelen zal bedrijven helpen een tastbaar verschil te maken op de gebieden die voor hen het meest geschikt zijn.

Het rapport, ontwikkeld in samenwerking met EY-teams en gelanceerd net voor CGF’s jaarlijkse Global Summit die plaatsvindt in Dublin van 20-23 juni, bevat interviews met leiders van 13 van de grootste wereldwijde bedrijven in consumentengoederen: Ahold Delhaize; Alibaba Group; Ajinomoto Group; A.S. Watson Group; The Coca-Cola Company; DFI Retail Group; Grupo Éxito; Kerry Group; Kirin Holdings; Musgrave Group; Procter & Gamble; Unilever; en Woolworths Holdings.

In het rapport wordt ook benadrukt dat veel bedrijven hun activiteiten alsmaar sneller zien gaan en een mentaliteitsverandering doormaken, van eerdere duurzaamheidsdoelstellingen die werden gezien als een “leuk extraatje” naar doelstellingen die nu worden gezien als een integraal onderdeel van succes. Dit weerspiegelt de toenemende prioriteit die consumenten geven aan klimaatverandering, samen met biodiversiteit die in de EY Future Consumer Index als topprioriteiten worden aangemerkt. Technologie maakt dit ook mogelijk door duurzame metingen en vooruitgang haalbaarder en betaalbaarder te maken. Dit kan op zijn beurt de vooruitgang van bedrijven in de richting van de SDG’s versnellen en nieuwe kaders en meetmethoden ondersteunen die de impact kunnen meten en verbeteren.

Wai-Chan Chan, Managing Director van The Consumer Goods Forum, zegt:

“Nu we afstevenen op de deadline van 2030 voor de SDG’s, is er weinig tijd. Maar we kunnen en moeten een veerkrachtigere wereld opbouwen waarin niemand wordt achtergelaten. De consumptiegoederenindustrie is van vitaal belang voor het bereiken van de SDG’s, en samenwerking om dit te helpen waarborgen is nog nooit zo cruciaal geweest.

Ons nieuwe rapport onderstreept het belang van collectiviteit van bedrijven. Bedrijven hebben een ongekende verantwoordelijkheid: de urgente mondiale problemen van de samenleving kunnen niet worden opgelost door de overheid, het bedrijfsleven, non-profits of burgers alleen. Er zijn grote stappen gezet om positieve actie te versnellen, maar we moeten allemaal de uitdaging aangaan om nog veel verder te gaan als we de SDG’s tegen 2030 willen verwezenlijken. Met een ethos van samenwerking kunnen we kennis delen en middelen combineren om te innoveren en aan te passen.”

CGF is de enige CEO-geleide organisatie die wereldwijd zowel fabrikanten als retailers vertegenwoordigt. Het netwerk van leiders komt samen om veranderingen te versnellen die blijvende positieve effecten hebben op mensen, de planeet en het bedrijfsleven, waarbij gebruik wordt gemaakt van het invloedrijke bereik van het CGF om de wereldwijde invoering van praktijken en normen aan te moedigen.

Het werk van het CGF omvat al belangrijke acties om een aantal van de SDG’s te helpen verwezenlijken, waaronder:

 • doelstelling 1 (geen honger)
 • doelstelling 12 (verantwoorde consumptie en productie)
 • doelstelling 17 (Partnerschappen voor de doelstellingen)
 • Doel 15 (Leven op het land)

Het netwerk van het CGF is een bewijs van de voordelen van samenwerking om grote uitdagingen aan te pakken. Zo hebben de leden tijdens de pandemie onvermoeibaar doorgewerkt om ervoor te zorgen dat levensnoodzakelijke goederen via de toeleveringsketens in de schappen van de detailhandel terechtkwamen. Tegelijkertijd werkten zij aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van hun werknemers en klanten en boekten zij belangrijke vooruitgang bij de aanpak van belangrijke problemen zoals plastic afval en ontbossing. Leden van CGF’s Coalition of Action on Plastic Waste, die gezamenlijk meer dan 10% van de wereldwijde plastic verpakkingsmarkt vertegenwoordigen, hebben zich verenigd rond een reeks van best practice regels voor plastic ontwerp, productie en recycling – om een circulaire economie te versnellen. Daarnaast heeft CGF’s Forest Positive Coalition of Action vorig jaar haar eerste jaarverslag gelanceerd, waarin zij toezegt om publiekelijk te rapporteren tegen metrics om een einde te maken aan grondstoffen-gedreven ontbossing.

Het rapport is beschikbaar om te downloaden hier.

-Einden —

Voor meer informatie over toegang voor de media en het verstrekken van perspassen, kunt u contact opnemen met: NatalieCush@forster.co.uk

Gebruik CGF op Twitter, LinkedIn, YouTube en Facebook om als eerste op de hoogte te zijn van updates en nieuwe programmabevestigingen

 

Notes voor redacteuren

Over EY

EY werkt aan een betere wereld waarin mensen, klanten en de maatschappij op de lange termijn waarde kunnen creëren en waarin vertrouwen in de kapitaalmarkten heerst.

Gesteund door data en technologie bieden diverse EY-teams in meer dan 150 landen vertrouwen door middel van assurance en helpen zij cliënten te groeien, te transformeren en te opereren.

Werkend op het gebied van assurance, consulting, recht, strategie, belastingen en transacties, stellen EY-teams betere vragen om nieuwe antwoorden te vinden voor de complexe vraagstukken waarmee onze wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd.

EY verwijst naar de wereldwijde organisatie, en kan verwijzen naar een of meer van de ledenfirma’s van Ernst & Young Global Limited, die elk een afzonderlijke juridische entiteit zijn. Ernst & Young Global Limited, een vennootschap naar Brits recht met beperkte aansprakelijkheid, verleent geen diensten aan cliënten. Informatie over de wijze waarop EY persoonsgegevens verzamelt en gebruikt en een beschrijving van de rechten die personen hebben op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn beschikbaar via ey.com/privacy. Bij EY aangesloten kantoren oefenen geen recht uit waar dat op grond van lokale wetgeving verboden is. Meer informatie over onze organisatie is te vinden op ey.com.

Over het Consumer Goods Forum

Het Consumer Goods Forum (CGF) is een wereldwijd, op pariteit gebaseerd industrienetwerk dat door zijn leden wordt aangestuurd om de wereldwijde invoering van praktijken en normen aan te moedigen ten behoeve van de wereldwijde consumptiegoederenindustrie.

Het verenigt de CEO’s en het senior management van zo’n 400 detailhandelaren, fabrikanten, dienstverleners en andere belanghebbenden in 70 landen, en het weerspiegelt de diversiteit van de industrie in geografie, grootte, productcategorie en formaat.

De aangesloten bedrijven hebben een gezamenlijke omzet van 4,6 biljoen euro en bieden rechtstreeks werk aan bijna 10 miljoen mensen, met naar schatting nog eens 90 miljoen aanverwante banen in de waardeketen. Het wordt bestuurd door de Raad van Bestuur, die bestaat uit meer dan 55 fabrikanten en detailhandel CEO’s.

Voor meer informatie, ga naar: www.theconsumergoodsforum.com

De CEO’s die aan het rapport hebben meegewerkt, staan hieronder vermeld:

 • Frans Müller, President & CEO, Ahold Delhaize
 • Daniel Zhang, Voorzitter & CEO, Alibaba Group
 • Takaaki Nishii, President & CEO, Ajinomoto Group
 • Malina Ngai, CEO, A.S. Watson Group
 • James Quincey, voorzitter & CEO, The Coca-Cola Company
 • Ian McLeod, Group CEO, DFI Retail Group
 • Carlos Mario Giraldo Moreno, CEO, Grupo Éxito
 • Edmond Scanlon, CEO, Kerry Group
 • Yoshinori Isozaki, President & CEO, Kirin Holdings
 • Noel Keeley, CEO, Musgrave Group
 • Jon Moeller, President & CEO, Procter & Gamble
 • Alan Jope, CEO, Unilever
 • Roy Bagattini, Group CEO, Woolworths Holdings

Over het rapport

Dit rapport is geschreven door de EY Global Consumer practice in samenwerking met het Consumer Goods Forum om de vooruitgang te beoordelen die is geboekt bij het realiseren van de SDG’s, nu we halverwege de reis naar 2030 zijn. Het rapport onderzoekt de strategieën van bedrijven om de doelen te bereiken en met welke doelen zij het meest in overeenstemming zijn. Ook wordt gekeken naar de rol die organisaties als het CGF kunnen spelen bij het helpen versnellen van samenwerking en verandering via zijn actiecoalities en andere initiatieven.

De EY Global Consumer practice en het CGF hebben interviews gehouden met 13 leiders van bij het CGF aangesloten bedrijven die een dwarsdoorsnede van het totale CGF-ledenbestand vertegenwoordigen. De interviews onderzochten de perceptie van CEO’s van de SDG’s in de context van hun bedrijf en de context van andere initiatieven en activiteiten. We hebben diepgaand inzicht gekregen in de manier waarop consumentenbedrijven hun duurzaamheids-/ESG-strategieën afstemmen op het SDG-kader, in de vooruitgang die is geboekt bij het bereiken van de doelstellingen en in de uitdagingen en kansen die in het verschiet liggen.

De kwalitatieve interviews vormden een basis voor de inzichten, die werden aangevuld met aanvullend onderzoek naar de duurzaamheidsactiviteiten van het CGF en zijn leden, andere perspectieven in de bredere markt en eigen EY-onderzoek naar duurzaamheid en de SDG’s (via programma’s zoals de Future Consumer Index). Deze meervoudige benadering creëert een breed perspectief op hoe de consumentenbedrijven het SDG-kader waarderen en hoe het CGF een rol kan spelen bij het helpen realiseren ervan. Het biedt voorbeelden van best practices en huidige strategische prioriteiten. Ook worden er aanbevelingen gedaan voor de sector om gezamenlijk de positieve verandering te bewerkstelligen die nodig is om de doelstellingen van 2030 te verwezenlijken.

Contactgegevens:

Name: Lee Green
Email: l.green@theconsumergoodsforum.com
Job Title: Communications Director

Tags:   United States, Wire