header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


Uitlaatsensoren voor de groei van de automotive markt op basis van typen, technologie, huidige trends, topspelers, regio’s, vraag en voorspelling

Nov 23, 2022 2:00 PM ET

Uitlaatsensoren voor groeianalyse en onderzoeksrapport van de automobielmarkt 2022 per sensortype (uitlaattemperatuur en -druk, O2, NOX, deeltjes, temperatuur van de motorkoelvloeistof, &MAP / MAF-sensor), brandstoftype (benzine en diesel), voertuigtype (passagier, LCV, HCV), > prognose tot 2030

Uitlaatsensoren voor automotive marktanalyse –

Market Research Future (MRFR) schat dat de omvang van de uitlaatsensoren voor de automobielmarkt naar verwachting zal groeien met een CAGR van 2,5 procent tot 2030. Een sensor is een apparaat dat fysieke eigenschappen detecteert of meet en deze vervolgens toont of erop reageert. Vloeistofniveau-, temperatuur-, druk- en uitlaatgassensoren zijn voorbeelden van sensoren voor auto’s. Sensoren zijn essentieel voor veiligheid, comfort en emissiebeheersing.

Groeiende acceptatie van strenge emissienormen en -normen, de penetratie van dieselmotorvoertuigen in opkomende economieën, het gebruik van microfabricagetechnologie omdat het hen in staat stelt om perfecter en betrouwbaarder te zijn en hun reactietijd, communicatiemogelijkheden robuustheid en prestaties te verbeteren, stijgende niveaus van besteedbaar inkomen van mensen, stijgende vraag naar personenauto’s zijn enkele van de belangrijkste en impactfactoren die waarschijnlijk de groei van de uitlaatsensoren voor de automobielmarkt in de verwachte periode. Anderzijds zou het toenemende gebruik van elektronica in auto’s voor emissiebeheersing, evenals radiofrequente deeltjessensoren, verder bijdragen aan de ontwikkeling van uitlaatsensoren voor de automobielmarkt in het verwachte tijdsbestek.

Belangrijkste spelers

enkele opmerkelijke bedrijven in de wereldwijde uitlaatsensoren voor de automobielmarkt zijn,

 • Sensata Technologies Holding NV (Verenigde Staten)
 • Delphi Co (Indië)
 • Robert Bosch GmbH (Duitsland)
 • NGK Bougie Co Ltd (Japan)
 • Continental AG (Duitsland)
 • Denso Corporation (Japan)
 • Infineon Technologies AG (Duitsland)
 • Hella KGAA Hueck & Co. (Duitsland)
 • Hitachi Ltd (Japan)
 • Stoneridge Inc (VS) en anderen.

Ontvang gratis voorbeeldrapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/2162

De groeiende concurrentie tussen de belangrijkste spelers wordt opgemerkt om de wereldmarkt te begunstigen tijdens de beoordelingsperiode. Fusies, partnerschappen en nieuwe producten zullen waarschijnlijk de uitbreiding van de wereldwijde markt van uitlaatsensoren voor de automarkt gedurende de analyseperiode stimuleren. Diepgaand inzicht in de belangrijkste kanshebbers op de markt kan helpen bij het nemen van betere zakelijke beslissingen.

 • De stijging van het besteedbaar inkomen heeft sterk
 • het toenemende gebruik van elektronica in auto’s voor emissiebeheersing

De toenemende vraag naar batterij-elektrische voertuigen, evenals een toename van de complexiteit en elektronica in voertuigen, zou waarschijnlijk dienen als marktbeperkingen voor de groei van de uitlaatsensoren voor de auto-industrie tijdens de prognoseperiode. Het verhogen van de levensverwachting van emissiesensoren zal de grootste en meest urgente uitdaging zijn voor de ontwikkeling van de markt.

COVID-19 Impact op de wereldwijde uitlaatsensoren voor de automobielmarkt

De wereldwijde uitbraak van een nieuwe coronaviruspandemie zal naar verwachting een lichte vertraging in de industrie veroorzaken. Door een tekort aan arbeidskrachten zijn de productieactiviteiten tot stilstand gekomen. Dit heeft geresulteerd in een aanzienlijke daling van de vraag vanuit de eindgebruiksindustrieën.

Uitlaatsensoren voor analyse van marktsegmenten in de automobielsector

De segmentstudie van de wereldwijde uitlaatsensoren voor de automarkt wordt uitgevoerd door brandstof, sensoren en voertuigen.

De op brandstof gebaseerde segmenten van de uitlaatsensoren voor de automarkt zijn diesel en benzine. De stijging van de verkoop van dieselauto’s en het hoge percentage uitlaatsensoren dat erin is ingebouwd, zal waarschijnlijk de opkomst van de markt in de onderzoeksperiode bevorderen.

De op sensoren gebaseerde segmenten van de uitlaatsensoren voor de automobielmarkt zijn uitlaattemperatuur en -druk, NOX, MAP / MAF-sensoren, O2, temperatuur van de motorkoelvloeistof en fijnstof. Het brede toepassingsgebied van MAP/MAF-sensoren kan gedurende de onderzoeksperiode aanzienlijke inkomsten genereren. De toename van het nut van de koelvloeistoftemperatuur van de motor kan de uitbreiding van de uitlaatsensoren voor de automarkt in de komende jaren ondersteunen.

De op voertuigen gebaseerde segmenten van de uitlaatsensoren voor de automobielmarkt zijn personenauto’s, lichte bedrijfsvoertuigen (LCV) en zware bedrijfsvoertuigen (HCV). Het segment personenauto’s kan de uitbreiding van de uitlaatsensoren voor de automarkt een boost geven.

Vragenvoor een geweldige korting: https://www.marketresearchfuture.com/check-discount/2162

Uitlaatsensoren voor regionale analyse van de automobielmarkt

In Azië-Pacific kan de opkomst van de kleine auto-uitlaatsensordealers en de toename van personenauto’s in machtige regio’s van APAC de uitbreiding van de markt in de komende jaren bevorderen. De uitbreiding van APAC-uitlaatsensoren voor de automarkt kan worden toegeschreven aan de toename van de bevolking in China en andere landen van APAC in de komende jaren.

Europa biedt tal van groeimogelijkheden voor de markt. De toename van de vraag naar het vinden van alternatieven om vervuiling te beteugelen, kan de uitbreiding van de markt in de komende jaren bevorderen. De toename van de behoefte aan uitlaatsensoren voor auto’s door autofabrikanten in Italië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kan de opkomst van de markt gedurende de onderzoeksperiode stimuleren.

Inhoudsopgave

 1. Samenvatting
 2. Onderzoeksmethodologie

2.1. Reikwijdte van het onderzoek

2.1.1. Definitie

2.1.2. Onderzoeksdoelstelling

2.1.3. Aannames

2.1.4. Beperkingen

2.2. Onderzoeksproces

2.2.1. Primair onderzoek

2.2.2. Secundair onderzoek

2.3. Schatting van de marktomvang

2.4. Prognosemodel

 1. Marktdynamiek

3.1. Marktfactoren

3.2. Marktremmers

3.3. Analyse van de toeleveringsketen/waardeketen of marktecosysteem

3.4. Porter’s vijf krachten analyse

 1. Wereldwijde uitlaatsensoren voor de automobielmarkt, door sensoren

4.1. Inleiding

4.2. Uitlaatgastemperatuur & druk

4.3. O2

4.4. NOX

4.5. Deeltjes

4.6. Temperatuur van het koelmiddel van de motor

4.7. MAP/MAF-sensoren

 1. Wereldwijde uitlaatsensoren voor de automobielmarkt, per brandstof

5.1. Inleiding

5.2. Benzine

5.3. Diesel

 1. Wereldwijde uitlaatsensoren voor de automobielmarkt, per voertuig

6.1. Inleiding

6.2. Personenauto

6.3. Lichte bedrijfsvoertuigen

6.4. HCV

…Voortgezet.

Blader door meer gerelateerde rapporten:

Smart e-Drive Markt @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/smart-e-drive-market-5189

Truck verhuur markt @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/truck-rental-market-7825

Autosport Producten Markt @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/motorsport-products-market-10933

Over Market Research Future –

Bij Market Research Future (MRFR) stellen we onze klanten in staat om de complexiteit van verschillende industrieën te ontrafelen via ons Cooked Research Report (CRR), Half-Cooked Research Reports (HCRR), Raw Research Reports (3R), Continuous-Feed Research (CFR) en Market Research &Consulting Edibles.

Het MRFR-team heeft het hoogste doel om de optimale kwaliteit marktonderzoek en inlichtingendiensten aan onze klanten te bieden. Onze marktonderzoeksstudies naar producten, diensten, technologieën, toepassingen, eindgebruikers en marktspelers voor wereldwijde, regionale en landelijke marktsegmenten stellen onze klanten in staat om meer te zien, meer te weten en meer te doen, wat helpt om al hun belangrijkste vragen te beantwoorden.

Om op de hoogte te blijven van de technologie en het werkproces van de industrie, plant MRFR vaak vergaderingen met de experts uit de industrie en industriële bezoeken voor zijn leden van onderzoeksanalisten.

Contact:

Marktonderzoek Toekomst®

99 Hudson Street,5e verdieping

New York City, New York 10013

Verenigde Staten van Amerika

Telefoon: 1 628 258 0071 (US) 44 2035 002 764 (UK)

E-mail: sales@marketresearchfuture.com

Website: https://www.marketresearchfuture.com


Keywords:  Exhaust Sensors For Automotive Market,Exhaust Sensors For Automotive Market Size,Exhaust Sensors For Automotive Market share,Exhaust Sensors For Automotive Market trends,Exhaust Sensors For Automotive Market technology,Exhaust Sensors For Automotive Market companies,Exhaust Sensors For Automotive Market forecast