header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


De groei van de golf- en getijdenenergiemarkt zal naar schatting tegen 2030 een CAGR van 25,0% bereiken – omzetstatus van topspelers en toekomstige ontwikkelingen

Mar 14, 2023 1:00 PM ET

Wave and Tidal Energy Market Overzicht:

Tegen 2030 zal de Wave and Tidal Energy Market naar verwachting USD 1,54 miljard bereiken, met een CAGR van 25% tijdens de prognoseperiode 2022-2030.

De golf- en getijdenenergiesector is een van de snelst groeiende segmenten van de wereldeconomie. Naarmate natuurlijke hulpbronnen schaarser worden, is het van vitaal belang om nieuwe methoden voor het opwekken van energie te verkennen. Een van de betere keuzes die de wereld heeft gevonden, is getijden- en golfenergie. De energieopwekking voldoet ook aan de normen voor schone en hernieuwbare energie. Gezien de uitgaven voor de studie zijn de kosten van het produceren van elektriciteit met behulp van golf- en getijdenenergie momenteel aanzienlijk hoger dan de kosten van de productie van alle andere vormen van schone energie. In de nabije toekomst zou er geen weg meer terug zijn in de Wave Energy Market.

Rapportstatistieken

Bijzonderheden

Marktgrootte 2021

USD 0,26 miljard

Marktgrootte 2022

USD 0,325 miljard

Marktgrootte 2030

USD 1,54 miljard

Samengestelde jaarlijkse groeisnelheid (CAGR)

25.0% (2022-2030)

Belangrijkste marktkansen

Nieuwe productlanceringen en R&D onder de belangrijkste spelers

Belangrijkste marktdynamiek

toenemende aandacht voor de ontwikkeling van schonere energieopwekkingstechnologieën met een lagere milieu-impact

Voorbeeldrapport aanvragen @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/3885

Overheidssteun voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals getijden- en golfenergie om elektriciteit te creëren, is een van de belangrijkste factoren die de uitbreiding van de getijdenenergiemarkt bevorderen. Bovendien is de behoefte aan hernieuwbare energie toegenomen. Dit is een gevolg van de toenemende vervuiling die zowel het milieu als de gezondheid van alle levende wezens schaadt. Naarmate het begrip van mensen van deze energieopties is gegroeid, is de golf- en getijdenenergiemarkt  uitgebreid.

Wave en Tidal Energy Market Belangrijkste spelers:

Yam Pro Energy (Israël), OPRC Inc. (VS), Carnegie Clean Energy (Australië), AW Energy OY (Finland), Aquanet Power (Taiwan), Andritz Hydro Hammerfest (VK), Orbital Marine Power (VK) en BioPower Systems Pty Ltd. Ocean Power Technologies Inc. (VS), Simec Atlantis Energy (Singapore), Simec Atlantis Energy (Singapore), Aquanet Power (Taiwan) en Or (Australië).

Regionale evaluatie van de golf- en getijdenenergiemarkt

Vanwege de overvloed aan rivieren en kustwaterwegen in de regio domineert Noord-Amerika de golf- en getijdenenergiemarkt. Het heeft een uitstekend waterkracht- en scheepsenergieopwekkingspotentieel, dat gestaag groeit. Bovendien heeft de lokale overheid marktaandeel gestimuleerd via stimulansen en liberale regels.

Een ander gebied met een aanzienlijk potentieel voor de Wave &Tidal Energy Market Value is Europa. Het merendeel van de energieontwikkelaars bevindt zich in de regio, daarom heeft het gebied uitbreiding gezien.

Wereldwijd is de Wave &Tidal Energy Market Revenue in de regio Azië-Pacific het hoogst. de stijging van het energieverbruik als gevolg van de groeiende bevolking van de regio en de stijgende elektriciteitsbehoeften. Deze gebieden behoren ook tot de meest vervuilde ter wereld, dus richten ze zich meer op de productie van energie uit hernieuwbare, milieuvriendelijke en alternatieve bronnen.

Aanpassing aanvragen @

https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_customize/3885

Wave en Tidal Energy Market Divisie

De getijdenenergiemarkt zal zich naar verwachting ontwikkelen met een CAGR van meer dan 15,8% gedurende de prognoseperiode. Op basis van productie wordt het ingedeeld in twee vormen van energie Tidal Energy en Wave Energy. Het Floating Tidal Power Platform zal naar verwachting snel groeien gedurende de geschatte periode vanwege het feit dat drijvende turbinesystemen meer energie kunnen produceren dan die aan de bodem zijn bevestigd. De CAGR voor golfenergie zal naar verwachting 19,3% bedragen. Een gecombineerd golf- en zonne-energiesysteem is uitgeprobeerd door Eco Wave Power. In de nieuwe gadget heeft hun huidige golfenergieomvormer een zonnepaneel boven de floater geïnstalleerd. Een toename van de capaciteit vantussen de 3% en 10% is het effect van deze integratie.

De golf- en getijdenenergiemarkt is onderverdeeld in energieopwekking, ontzilting en andere op basis van toepassing. De categorie stroomopwekking zal in 2021 een aanzienlijk marktaandeel hebben, goed voor 46% van de totale marktomzet, als gevolg van de toegenomen wereldwijde vraag naar elektrische energie en technologische verbetering. Als gevolg hiervan is uitbreiding van de capaciteit van de energiesector noodzakelijk om aan de stijgende wereldwijde vraag te voldoen. Vanwege het potentieel, de betrouwbaarheid en de hoge beschikbaarheid in vergelijking met andere traditionele hernieuwbare bronnen, wordt elektriciteit geproduceerd uit de zee steeds populairder en regeert nu de markt. Aangezien het gebruik van zout water om drinkwater en drinkbaar water te maken gangbaar is geworden vanwege het robuustere karakter, is het ontziltingssegment ook een cruciaal gebied voor de industrie. Zoet water voor drink- of landbouwgebruik wordt geproduceerd nadat ontzilting zout en andere ongewenste componenten uit zout water heeft verwijderd.

1 Samenvatting

1.1 Analyse van de aantrekkelijkheid van de markt

1.1.1 Wereldwijde golf- en getijdenenergiemarkt, per type

1.1.2 Wereldwijde golf- en getijdenenergiemarkt, per technologie

1.1.3 Wereldwijde golf- en getijdenenergiemarkt, per regio

2 Marktintroductie

2.1 Definitie

2.2 Reikwijdte van het onderzoek

2.3 Marktstructuur

2.4 Belangrijkste aankoopcriteria

3 Onderzoeksmethodologie

3.1 Onderzoeksproces

3.2 Primair onderzoek

3.3 Secundair onderzoek

3.4 Schatting van de marktomvang

3.5 Top-Down en Bottom-Up Benadering

3.6 Prognosemodel

3.7 Lijst van aannames

4 Marktinzichten

5 Marktdynamiek

5.1 Inleiding

5.2 Stuurprogramma’s

5.2.1 Groeiende vraag naar schone energie

5.2.2 Gunstige overheidsinitiatieven

5.2.3 Levensduur van de barrages

5.2.4 Analyse van de impact van stuurprogramma’s

5.3 Terughoudendheid

5.3.1 Hoge bouwkosten

5.3.2 Impactanalyse van beperkingen

5.4 Kans

5.4.1 Lopende ontwikkelingen binnen de golf- en getijdenindustrie

6 Marktfactoranalyse

6.1 Supply Chain Analyse

6.2 Porter’s Vijfkrachten Model

6.2.1 Bedreiging van nieuwkomers

6.2.2 Onderhandelingsmacht van leveranciers

6.2.3 Onderhandelingsmacht van kopers

 … Voortgezet.

Exclusines Insights

Diesel Genset Markt

Flow Batterij Markt

Slimme gasmeters markt

Laagspanningsschakelaars markt

Markt voor batterijbeheersystemen

Blader door rapportdetails @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/wave-and-tidal-energy-market-3885

Over:

Market Research Future® (onderdeel van WantStats Research and Media Pvt. Ltd.) heeft gespecialiseerde onderzoeksanalisten op het gebied van Aerospace &Defense, Automotive, C&M, Energy &Power, F&B, Healthcare &Pharmaceutical, ICT, Industrial Equipment, Packaging Construction &Mining en Semiconductor.

Market Research Future (MRFR) is een wereldwijd marktonderzoeksbureau dat trots is op zijn diensten en een complete en nauwkeurige analyse biedt met betrekking tot diverse markten en consumenten wereldwijd. De aanpak van MRFR combineert de bedrijfseigen informatie met verschillende gegevensbronnen om de klant een uitgebreid inzicht te geven in de nieuwste belangrijke ontwikkelingen, verwachte gebeurtenissen en over welke actie moet worden ondernomen op basis van deze aspecten.

Contact:

Marktonderzoek Toekomst

99 Hudson Street,5e verdieping

New York City, New York 10013

Verenigde Staten van Amerika

Verkoop: 1 628 258 0071(US) 

44 2035 002 764(Verenigd Koninkrijk)

E-mail: [email protected]


Keywords:  Wave and Tidal Energy Market Techbology,Wave and Tidal Energy Market Trends,Wave and Tidal Energy Market Revenue,Wave and Tidal Energy Market Future