header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


IP-intercommarkt zal tegen 2030 USD 8,22 miljard waard zijn door toenemende bezorgdheid over veiligheid in combinatie met toenemende integratie met IoT-apparaten

Sep 18, 2023 9:00 AM ET

IP Intercom Marktbereik & Overzicht

Volgens het rapport van SNS Insider heeft de IP-intercommarkt in 2022 2,69 miljard USD aan inkomsten gegenereerd en zal deze naar verwachting in 2030 5,20 miljard USD bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,6% van 2023 tot 2030. Volgens het onderzoek van SNS Insider wordt de IP-intercommarkt gedreven door een combinatie van beveiligingsbehoeften, technologische vooruitgang, verstedelijkingstrends en wettelijke vereisten.

Een IP-intercom, kort voor Internet Protocol intercom, is een geavanceerd communicatiesysteem dat gebruik maakt van de kracht van IP-netwerken om real-time audio- en videocommunicatie mogelijk te maken tussen personen of groepen binnen een gebouw, op verschillende locaties of zelfs wereldwijd. Deze technologie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we met elkaar omgaan en biedt verbeterde beveiliging, gemak en efficiëntie in verschillende toepassingen, van woonomgevingen tot commerciële en industriële omgevingen.

Ontvang een gratis verslag van de IP-intercommarkt @ https://www.snsinsider.com/sample-request/1328

De belangrijkste spelers in het IP-intercommarktrapport zijn:

Axis Communications
Barix
AIPhone
TCS AG
Legrand
Panasonic
Commend
Comelit Group
TOA Corporation
Fermax

Marktanalyse

De IP-intercommarkt heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt, aangedreven door verschillende sleutelfactoren die de sector een nieuwe vorm geven. Door de groeiende bezorgdheid over beveiliging en veiligheid, vooral in stedelijke gebieden, is er een grotere behoefte aan geavanceerde intercomsystemen. IP-intercoms bieden functies zoals videobewaking, toegangscontrole en communicatie op afstand, waardoor ze een integraal onderdeel vormen van moderne beveiligingssystemen. De toenemende stedelijke bevolking heeft geleid tot de bouw van hoogbouw en omheinde gemeenschappen, waar IP-intercoms essentieel zijn voor een veilige toegangscontrole en bezoekersbeheer. Deze trend is vooral prominent in opkomende economieën. De COVID-19 pandemie heeft het werken op afstand en de toegangscontrole op afstand versneld. IP-intercoms maken controle en toegangsbeheer op afstand mogelijk, waardoor ze van cruciaal belang zijn voor bedrijven en organisaties die zich aanpassen aan nieuwe werkmodellen.

De marktsegmentatie van IP-intercoms is als volgt:

Naar type
Zichtbaar
Onzichtbaar

Naar toepassing
Commercieel
Overheid
Industrieel
Huishoudens
Overige

Gesegmenteerd per regio/land:
Noord-Amerika
Europa
China
Japan
Azië Overige

Ontvang gratis kwartaalupdates. Klik op de link voor meer informatie @ https://www.snsinsider.com/enquiry/1328

Impact van Recessie

De impact van een recessie op de IP-intercommarkt is complex, waarbij verschillende factoren een rol spelen. Hoewel een recessie kan leiden tot verminderde bouwactiviteiten, budgetbeperkingen en uitgestelde technologie-upgrades, kan het ook resulteren in toegenomen veiligheidszorgen en overheidsinitiatieven die sommige negatieve effecten kunnen compenseren. Fabrikanten in deze sector moeten zich blijven aanpassen en innovatieve strategieën overwegen om succesvol door economische recessies te navigeren.

Impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne

Geopolitieke spanningen kunnen leiden tot valutaschommelingen en economische instabiliteit in de regio, wat van invloed kan zijn op de prijs van IP-intercomproducten voor internationale kopers en fabrikanten. Nu het conflict mogelijk overslaat naar naburige regio’s, kan de bezorgdheid over de veiligheid toenemen. Dit kan leiden tot een grotere vraag naar IP-intercomsystemen omdat bedrijven en instellingen hun veiligheidsinfrastructuur willen versterken. Het conflict kan het vraaglandschap naar IP-intercomsystemen veranderen. Overheidsinstellingen, militaire installaties en kritieke infrastructuur kunnen bijvoorbeeld prioriteit geven aan geavanceerde intercomsystemen voor betere beveiliging en communicatiemogelijkheden.

Belangrijke regionale ontwikkeling

Noord-Amerika blijft een koploper op het gebied van technologische innovatie, waardoor het gebruik van IP-intercomsystemen wordt gestimuleerd. De sterke nadruk van de regio op veiligheid, zowel in residentiële als commerciële sectoren, stimuleert de groei van de IP-intercommarkt. De toenemende verstedelijking en de toegenomen bezorgdheid over de veiligheid stimuleren de vraag naar IP-intercomsystemen in Europa. Deze systemen worden essentieel voor toegangscontrole en bezoekersbeheer in wooncomplexen en commerciële gebouwen. De regio Azië-Pacific kent een snelle verstedelijking, waardoor er een behoefte ontstaat aan geavanceerde beveiligingsoplossingen, waaronder IP-intercoms, in hoogbouw en omheinde gemeenschappen.

Belangrijkste resultaten van de marktstudie naar IP-intercoms

-Het zichtbare segment binnen de markt is voornamelijk gericht op residentiële toepassingen. Deze intercomsystemen hebben aan populariteit gewonnen onder huiseigenaren vanwege hun vermogen om verbeterde beveiliging en gemak te bieden. Door het toenemende gebruik van smartphones worden zichtbare IP-intercoms vaak geleverd met mobiele apps waarmee bewoners op afstand kunnen aanbellen.

-Het commerciële segment binnen de markt richt zich op bedrijven, instellingen en openbare ruimtes. Commerciële IP-intercoms worden vaak geïntegreerd met toegangscontrolesystemen, waardoor een efficiënt beheer van toegangspunten mogelijk wordt. Dit is vooral cruciaal voor bedrijven die de beveiliging willen verbeteren en de toegang tot hun gebouwen willen controleren.

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de IP-intercommarkt

-2N, een toonaangevende innovator op het gebied van video-intercomtechnologie, verlegt opnieuw de grenzen van wat mogelijk is met de introductie van Adaptive Face Zooming in zijn assortiment geavanceerde video-intercoms.

-In een baanbrekende stap is Italië’s grootste commerciële omroep begonnen aan een reis naar geavanceerde communicatietechnologie. Met het oog op de toekomst heeft de omroep zijn intercomsystemen omgezet naar een all-IP-infrastructuur, in samenwerking met marktleider RTS.

Inhoudsopgave – Analyse van de belangrijkste punten

1. Inleiding
2. Methodologie van het onderzoek
3. Marktdynamiek
4. Impactanalyse
4.1 COVID-19 Impactanalyse
4.2 Impact van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland
4.3 Impact van aanhoudende recessie op grote economieën
5. Waardeketenanalyse
6. Porter’s 5 krachten model
7. PEST-analyse
8. IP-intercom marktsegmentatie, naar type
9. IP-intercom marktsegmentatie, naar toepassing
10. Regionale analyse
11. Bedrijfsprofielen
12. Concurrentielandschap
13. Conclusie

Koop PDF voor één gebruiker @ https://www.snsinsider.com/checkout/1328

Neem contact met ons op: Akash Anand Hoofd bedrijfsontwikkeling & Strategie [email protected] Telefoon: 1-415-230-0044 (US) | 91-7798602273 (IND)


Keywords:  IP Intercom Market,IP Intercom Market Size,IP Intercom Market Share,IP Intercom Market Growth,IP Intercom Market Trends,IP Intercom Market Analysis,IP Intercom Industry