header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


De markt voor toxoïde vaccins zal tegen 2030 USD 8,22 miljard waard zijn als gevolg van de toenemende bewustwording van door vaccinatie te voorkomen ziekten en de stijgende uitgaven voor gezondheidszorg

Sep 19, 2023 9:00 AM ET

Volgenshet onderzoek van SNS Insider wordt de groei van de markt voorToxoïde Vaccins gedreven door een combinatie van factoren, waaronder een groter bewustzijn, initiatieven op het gebied van de volksgezondheid, technologische vooruitgang en wereldwijde gezondheidsuitdagingen.

Het rapport van SNS Insider stelt dat de markt voor toxoïde vaccins in 2022 een waarde van USD 5,61 miljard heeft bereikt en naar verwachting USD 8,22 miljard zal bereiken in 2030, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 4,9% dat wordt verwacht tijdens de voorspellingsperiode van 2023 tot 2030.

Marktbereik

Een toxoïde vaccin is een type vaccin dat is ontworpen om immuniteit te bieden tegen ziekten die worden veroorzaakt door toxines die door bepaalde bacteriën worden geproduceerd. Deze vaccins zijn essentieel bij het voorkomen van ziekten die het gevolg zijn van bacteriële infecties waarbij de bacteriën zelf niet noodzakelijkerwijs de schade veroorzaken, maar de toxinen die ze produceren verantwoordelijk zijn voor de symptomen en schade van de ziekte. Toxoïde vaccins zijn vooral effectief tegen ziekten als tetanus en difterie. Tetanustoxoïde vaccin beschermt tegen het toxine dat wordt geproduceerd door Clostridium tetani bacteriën, die het lichaam kunnen binnendringen via wonden en ernstige spierstijfheid en spasmen kunnen veroorzaken.

Gratis PDF-voorbeeldrapport: https://www.snsinsider.com/sample-request/2676

Marktanalyse

De markt voor toxoïde vaccins groeit aanzienlijk als gevolg van verschillende belangrijke factoren, die een stijgende vraag weerspiegelen naar vaccins die ziekten kunnen voorkomen die worden veroorzaakt door toxines die door bacteriën worden geproduceerd. De groeiende bewustwording onder de wereldbevolking van door vaccinatie te voorkomen ziekten en de gevolgen daarvan is een belangrijke drijfveer. Mensen zien steeds meer het belang in van vaccinatie, waaronder toxoïde vaccins, om zich te beschermen tegen levensbedreigende ziekten. Regeringen en internationale organisaties promoten vaccinatie actief als een vitaal onderdeel van volksgezondheidsprogramma’s. Initiatieven zoals routine-immunisatieschema’s, vaccinatiecampagnes en publieke voorlichtingsinspanningen hebben bijgedragen aan de expansie van de markt. Vooruitgang in vaccintechnologie, waaronder verbeterde hulpstoffen, toedieningssystemen en productieprocessen, hebben de veiligheid, werkzaamheid en beschikbaarheid van toxoïde vaccins verbeterd. Deze innovaties hebben het marktpotentieel vergroot.

De belangrijkste spelers in het rapport zijn de volgende:

Sanofi S.A. , Serum Institute of India Pvt. Ltd. , Panacea Biotec, Serum Institute of India Pvt. Ltd. Panacea Biotec, Biological E Limited, GlaxoSmithKline, Merck & Co. Inc., Astellas Pharma Inc., Bharat Biotech, Dano Vaccines, Abbott. & Overige

De marktsegmentatie van Toxoïde Vaccins is als volgt:

Naar ziekte

 • Tetanus
 • Difterie
 • Kinkhoest

Per samenstelling

 • Difterie, tetanus en kinkhoest (DtaP)
 • Difterie en tetanus (DT)
 • Tetanus, difterie en kinkhoest (Tdap)
 • Monovalent tetanustoxoïd (TT)
 • Tetanus en difterie (Td)

Per eindgebruiker

 • Ziekenhuizen en klinieken
 • Overheidsinstellingen
 • Andere

Impact van recessie

De impact van een recessie op de markt voor toxoïde vaccins kan veelzijdig zijn en verschillende aspecten van de productie, distributie en consumptie van vaccins beïnvloeden. Innovaties in de productie en distributie van vaccins, zoals kosteneffectieve technologieën en meer samenwerking tussen landen, kunnen de impact van recessies op de markt en de wereldwijde volksgezondheid helpen verzachten.

Vraag hier naar het rapport op maat voor uw bedrijf: https://www.snsinsider.com/enquiry/2676

Gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne

De impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op de markt voor toxoïde vaccins is veelzijdig en hangt af van verschillende factoren, waaronder de duur en intensiteit van het conflict, de getroffen geografische regio’s en de wereldwijde reactie op de crisis. Hoewel verstoringen van de toeleveringsketen en de gezondheidszorginfrastructuur uitdagingen kunnen vormen, kunnen ook een groter bewustzijn van het belang van vaccinatie en mogelijke uitbraken van door vaccinatie te voorkomen ziekten in conflictgebieden de vraag naar toxoïde vaccins stimuleren. De langetermijneffecten zullen grotendeels afhangen van de veranderende dynamiek van het conflict en de veerkracht van de gezondheidszorgsystemen in de getroffen gebieden.

Belangrijke regionale ontwikkelingen

In Noord-Amerika wordt de markt voor toxoïde vaccins gedreven door een sterke nadruk op preventieve gezondheidszorg. Overheidsprogramma’s en particuliere zorgaanbieders stimuleren vaccinatie, wat zorgt voor een constante vraag naar toxoïde vaccins. Europa heeft een divers landschap met een van land tot land variërend vaccinatiebeleid. Sommige landen hebben robuuste vaccinatieprogramma’s, terwijl andere landen problemen hebben met de acceptatie van vaccins. De regio Azië-Pacific kent een snelle bevolkingsgroei en verstedelijking, wat leidt tot een grotere vraag naar vaccins om infectieziekten te bestrijden.

Belangrijkste resultaten van de studie over de markt voor toxoïde vaccins

 • Tetanus, een mogelijk dodelijke bacteriële infectie veroorzaakt door Clostridium tetani, heeft voortdurend de aandacht van gezondheidszorgsystemen wereldwijd opgeëist. Het tetanustoxoïde vaccin, een belangrijk onderdeel van immunisatieprogramma’s, speelt een cruciale rol in de preventie van deze slopende ziekte.
 • In de afgelopen jaren heeft het segment ziekenhuizen aan belang gewonnen op de markt vanwege verschillende sleutelfactoren. De groei van de gezondheidszorginfrastructuur wereldwijd heeft geleid tot de oprichting van meer ziekenhuizen, wat resulteert in een betere toegang tot vaccinatiediensten.

Recente ontwikkelingen met betrekking tot de markt voor Toxoïde Vaccins

 • ILiAD Biotechnologies, een baanbrekend bedrijf op het gebied van biofarmaceutica, heeft onlangs een baanbrekende aankondiging gedaan met betrekking tot de publicatie van de resultaten van hun Fase 2b klinische studie voor BPZE1 in The Lancet, een van de meest gerespecteerde en invloedrijke medische tijdschriften wereldwijd.
 • De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft onlangs goedkeuring verleend voor het baanbrekende vaccin PREVNAR 20® van Pfizer, dat ontworpen is om zuigelingen en kinderen te beschermen tegen een breder scala aan pneumokokkeninfecties dan ooit tevoren.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethodologie

Hoofdstuk 3 Toxoïde vaccin marktdynamiek

Hoofdstuk 4 Impactanalyse (COVID-19, oorlog tussen Oekraïne en Rusland, aanhoudende recessie in grote economieën)

Hoofdstuk 5 Waardeketenanalyse

Hoofdstuk 6 De 5 krachten van Porter

Hoofdstuk 7 PEST-analyse

Hoofdstuk 8 Toxoïde vaccin marktsegmentatie, per ziekte

Hoofdstuk 9 Toxoïde vaccin marktsegmentatie, naar samenstelling

Hoofdstuk 10 Toxoïde Vaccin marktsegmentatie, naar eindgebruiker

Hoofdstuk 11 Regionale analyse

Hoofdstuk 12 Bedrijfsprofiel

Hoofdstuk 13 Concurrentielandschap

Hoofdstuk 14 Gebruikscases en best practices

Hoofdstuk 15 Conclusie

Koop het volledige onderzoeksrapport: https://www.snsinsider.com/checkout/2676

Over de VS:

SNS Insider is met haar authentieke consumenten- en marktinzichten wereldwijd toonaangevend op het gebied van data en analytics. Het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners heeft altijd centraal gestaan in wie we zijn als bedrijf. Om het succes van onze klanten te ondersteunen, hebben onze hoogopgeleide ingenieurs, consultants en datawetenschappers consequent de grenzen van de industrie verlegd met innovatieve methoden en meettechnologieën.

We helpen onze klanten te anticiperen op industriële, economische en consumententrends om ontwrichtende veranderingen te stimuleren door wereldwijde ervaring te combineren met lokale informatie van experts van over de hele wereld. We brengen context aan in strategische en tactische gegevens door benaderingen te combineren die gebaseerd zijn op gegevenswetenschap en veldonderzoek, en helpen u zo bij het aanpakken van uw meest dringende problemen en het signaleren van mogelijkheden.

Neem contact met ons op:

Akash Anand Hoofd Bedrijfsontwikkeling & Strategie, info@snsinsider.com, Telefoon: 1-415-230-0044 (VS) | 91-7798602273 (IND), Website: https://www.snsinsider.com/


Keywords:  Toxoid Vaccine Market,Toxoid Vaccine Market Size,Toxoid Vaccine Market Share,Toxoid Vaccine Market Trends,Toxoid Vaccine Market Growth