header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


De National Advertising Division beveelt T-Mobile aan om bepaalde reclame-uitingen voor Magenta Max Wireless Service Plan te wijzigen of stop te zetten.

Nov 18, 2022 2:47 AM ET

New York, NY – 15 november 2022 De National Advertising Division (NAD) van BBB National Programs adviseerde T-Mobile US, Inc. bepaalde claims voor zijn Magenta Max mobile wireless service plan wijzigt of stopzet, waaronder claims dat:

  • “Je krijgt T-Mobile\’s Price Lock Guarantee, ze zullen de tarieven van je tariefplan niet verhogen, nooit” (de “Price Lock Guarantee” claim).
  • “Wanneer u uw gezin overstapt naar T-Mobile Magenta Max, kunt u tot $1.000 krijgen.”
  • “Gezinnen [met T-Mobile] besparen 20% ten opzichte van AT & T.”

De betrokken beweringen, die in twee televisiecommercials van T-Mobile verschenen (de “Please Listen”-advertentie en de “Cumpleanos”-advertentie), werden aangevochten door concurrent AT & T Services, Inc.

“Price Lock Guarantee”-claim

Voor de NAD stond ter discussie of de claim van T-Mobile inzake de Price Lock Guarantee, zoals deze in de Please Listen-advertentie is opgenomen, duidelijk aan de consument communiceert dat de Price Lock Guarantee van T-Mobile alleen betrekking heeft op het maandelijkse tarief dat consumenten betalen voor draadloze diensten in het kader van het Magenta Max-plan en niet de bijbehorende belastingen en kosten omvat.

NAD oordeelde dat, hoewel klanten gewend zijn dat geadverteerde prijzen van goederen exclusief omzetbelasting zijn, redelijke consumenten de betekenis van “prijs” in de context van de prijsvergrendelingsgarantie in de Please Listen-advertentie wellicht niet zo opvatten dat daarmee alleen het maandelijkse tarief van de dienst wordt bedoeld, exclusief kosten en andere belastingen. Verder stelde de NAD vast dat de mededeling van T-Mobile de claim niet doeltreffend beperkt, zowel wat de presentatie als wat de inhoud betreft.

De NAD stelde vast dat de claim over de prijsvergrendelingsgarantie niet onderbouwd was en adviseerde T-Mobile de claim over de prijsvergrendelingsgarantie te schrappen of te wijzigen om een dergelijke boodschap te vermijden. De NAD merkte op dat niets in haar beschikking T-Mobile ervan weerhoudt om een meer beperkte bewering te doen dat zij het maandelijkse tarief van het Magenta Max-plan voor gespreks-, tekst- en datadiensten niet zal verhogen.

NAD bepaalde ook dat de advertentie van T-Mobile Please Listen redelijkerwijs de impliciete boodschap overbrengt dat alleen AT & T en Verizon onlangs prijsverhogingen en kostenverhogingen hebben opgelegd aan consumenten voor mobiele draadloze diensten. Omdat T-Mobile onlangs de tarieven voor mobiele draadloze diensten heeft verhoogd, heeft het NAD aanbevolen de commercial te wijzigen om te voorkomen dat deze niet-ondersteunde boodschap wordt overgebracht.

“Get up to $1,000 Back” Claims

Met betrekking tot de claim “wanneer u uw gezin overstapt naar T-Mobile Magenta Max, kunt u tot $1.000 terugkrijgen”, heeft de NAD overwogen of de Please Listen en Cumpleanos advertenties duidelijk maken dat T-Mobile overstappende klanten $200 per lijn aanbiedt voor maximaal vijf lijnen, of dat een redelijke consument de boodschap dat zij in aanmerking komen voor de volledige $1.000 ongeacht het aantal lijnen dat wordt overgeschakeld, kan wegnemen.

NAD oordeelde dat beide advertenties redelijkerwijs de boodschap overbrengen dat een typische consument die overstapt naar het Magenta Max-plan van T-Mobile in aanmerking komt voor 1 000 dollar. Voor zover het geadverteerde aanbod slechts door een bepaalde categorie consumenten of onder bepaalde omstandigheden kan worden bereikt, moet echter duidelijk en opvallend worden bekendgemaakt welke categorie personen of omstandigheden het geclaimde maximale prestatieniveau kunnen bereiken.

Daarom beval het NAD aan om de claim te wijzigen zodat als onderdeel van de hoofdclaim, of in een vergelijkbare lettergrootte in de nabijheid van de hoofdclaim, duidelijk wordt gemaakt dat het geadverteerde maximumbedrag alleen kan worden bereikt door gezinnen die van lijn wisselen. Bovendien heeft de NAD aanbevolen dat de informatie op het scherm over de materiële voorwaarden van het aanbod duidelijk, opvallend en gemakkelijk op te merken, te lezen en te begrijpen is.

“Gezinnen met T-Mobile besparen 20% ten opzichte van AT & T”

NAD onderzocht of T-Mobile\’s 20% besparingsclaim, in de context van haar Cumpleanos advertentie, de brede boodschap overbracht dat alle T-Mobile plannen een besparing van 20% bieden ten opzichte van vergelijkbare draadloze plannen aangeboden door AT & T, of dat het een meer beperkte boodschap overbracht dat dergelijke besparingen beschikbaar zijn met T-Mobile\’s Essentials plan.

NAD bepaalde dat de advertentie van Cumpleanos redelijkerwijs de boodschap overbracht dat consumenten 20% kunnen besparen wanneer zij voor T-Mobile-plannen kiezen ten opzichte van AT & T en Verizon-plannen en dat de vermelding van het Essentials Plan niet duidelijk en opvallend was om de claim te beperken.

Bovendien bepaalde de NAD dat, omdat de Cumpleanos-advertentie aanbiedingen voor het Magenta Max-plan en het Essentials-plan slechts enkele seconden na elkaar presenteert, een consument redelijkerwijs zou begrijpen dat deze aanbiedingen cumulatief zijn en niet twee volledig verschillende aanbiedingen voor twee verschillende plannen. De NAD was van mening dat de onmiddellijke nabijheid van de aanbiedingen redelijkerwijs de boodschap zou overbrengen dat de consument ook 20% zou besparen met het Magenta Max-plan in vergelijking met AT & T

Hoewel uit de notulen bleek dat consumenten die 3-4 lijnen naar Magenta Max overstappen 20% kunnen besparen, was er niets in de notulen te vinden ter ondersteuning van de ruime bewering dat 20% zou worden bespaard wanneer een willekeurig T-Mobile-plan zou worden gekozen ten opzichte van alle AT & T- en Verizon-plannen. NAD heeft daarom aanbevolen de Cumpleanos-advertentie te wijzigen om te voorkomen dat een dergelijke boodschap wordt overgebracht.

In haar adverteerdersverklaring verklaarde T-Mobile dat zij “zal voldoen aan de beslissing van NAD”. De adverteerder verklaarde verder dat hij trots is op zijn Price Lock-garantie en zijn overstapaanbod van 1.000 dollar en “van mening is dat de gewraakte advertenties de voorwaarden van zijn aanbiedingen en tariefplanbesparingen op passende wijze hebben gecommuniceerd”. T-Mobile gaf niettemin aan dat de gewraakte reclames niet meer worden uitgezonden en dat zij, als voorstander van zelfregulering, “rekening zal houden met de aanbevelingen van de NAD met betrekking tot haar toekomstige reclame.”

Alle samenvattingen van BBB National Programs case decision samenvattingen zijn te vinden in de case decision bibliotheek. Voor de volledige tekst van NAD, NARB, en CARU beslissingen, abonneer u op de online archief.

Over BBB National Programs: BBB National Programs is waar bedrijven zich wenden om het consumentenvertrouwen te vergroten en waar consumenten worden gehoord. De non-profit organisatie creëert een eerlijker speelveld voor bedrijven en een betere ervaring voor consumenten door de ontwikkeling en levering van effectieve programma\’s voor verantwoording door derden en geschillenbeslechting. BBB National Programs omarmt zijn rol als onafhankelijke organisatie sinds de herstructurering van de Council of Better Business Bureaus in juni 2019, en houdt vandaag toezicht op meer dan een dozijn toonaangevende nationale zelfreguleringsprogramma\’s voor de sector, en blijft zijn werk ontwikkelen en zijn impact vergroten door zakelijke begeleiding te bieden en beste praktijken te bevorderen op gebieden zoals reclame, kindgerichte marketing en privacy.Ga voor meer informatie naar bbbprograms.org.

Over de National Advertising Division: De National Advertising Division (NAD) van BBB National Programs biedt onafhankelijke zelfregulering en diensten voor geschillenbeslechting, en begeleidt de waarheidsgetrouwheid van reclame in de hele VS. De NAD beoordeelt nationale reclame in alle media en haar beslissingen stellen consistente normen voor de waarheid en nauwkeurigheid van reclame, waardoor consumenten op zinvolle wijze worden beschermd en het speelveld voor bedrijven gelijk wordt getrokken.

Contactgegevens:

Name: Abby Hills
Email: [email protected]
Job Title: Director of Communications

Tags:   Dutch, United States, Wire