header-logo

Kunstmatige intelligentie gedreven marketing communicatie

Vrijwaring: de onderstaande tekst is automatisch vertaald vanuit een andere taal met behulp van een vertaaltool van derden.


Windenergiemarkt overschrijdt 165,91 miljard USD tegen 2030 Gedreven door wereldwijde energietransitie in combinatie met overheidssteun en stimuleringsmaatregelen

Sep 15, 2023 2:07 PM ET

Volgens het onderzoek van SNS Insider is de groei van de windenergiemarkt het resultaat van een veelzijdige convergentie van milieu-, technologische, economische en beleidsfactoren. Volgens het rapport van SNS Insider heeft de windenergiemarkt in 2022 een waarde van 99,5 miljard USD bereikt en zal deze in 2030 naar verwachting 165,91 miljard USD bedragen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 6,6% tijdens de prognoseperiode van 2023 tot 2030.

De belangrijkste spelers zijn

– GE Wind
– Vestas
– Siemens Windenergie
– Suzlon Groep
– Goldwind
– Verenigde Vermogen
– Acciona
– Nordex SE
– Sinovel Wind Groep
– EDF Hernieuwbare Energie
– ReGen Powertech
– Vensys Energie
– ABB Limited
– NextEra Energy Inc.
– Northland Power Inc.
– DONG Energy
– Overige

Vraag een voorbeeldverslag aan van Wind Power Market Size 2023 @
https:// www.snsinsider.com/sample-request/3198

Omvang van het marktrapport:

Windenergie is een hernieuwbare energiebron die wordt gewonnen uit de natuurlijke beweging van de lucht, met name de beweging van windstromen. Het is een duurzame en milieuvriendelijke manier om elektriciteit op te wekken en het gebruik ervan is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen als reactie op de behoefte aan schonere en duurzamere energiealternatieven. Voortdurend onderzoek en ontwikkeling hebben geleid tot efficientere en kosteneffectievere windturbineontwerpen, waardoor de prijs van door wind opgewekte elektriciteit is gedaald.

Marktanalyse:

De wereldwijde windenergiemarkt heeft de afgelopen decennia een aanzienlijke groei doorgemaakt, gedreven door een combinatie van factoren die het traject zullen blijven bepalen. De dringende noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen is een dominante drijfveer voor de markt geworden. Windenergie is een schone en hernieuwbare bron van elektriciteit, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor overheden en organisaties die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Veel regeringen over de hele wereld hebben beleid en stimuleringsmaatregelen geimplementeerd om de groei van windenergie te bevorderen. Deze omvatten belastingkredieten, teruglevertarieven en doelstellingen voor hernieuwbare energie. Dergelijke initiatieven creeren een gunstig klimaat voor investeringen in windenergie. De windenergiesector is een belangrijke bron van werkgelegenheid geworden, zowel in de productie als in de installatie. Deze werkgelegenheid is vooral aantrekkelijk voor regio\’s die hun economie nieuw leven willen inblazen en duurzame, hooggekwalificeerde banen willen creeren.

De marktsegmentatie en subsegmentatie zijn als volgt:

Naar locatie

– Onshore
– Offshore

Op toepassing

– Nutsvoorziening
– Niet Nutsvoorziening

Impact van recessie:

De impact van een recessie op de windenergiemarkt is veelzijdig. Hoewel uitdagingen zoals verminderde investeringen en een lagere vraag naar energie belangrijke obstakels kunnen vormen, zijn er ook groeikansen door overheidssteun, technologische vooruitgang en de algemene verschuiving naar schonere energiebronnen. De mate waarin deze factoren de markt beinvloeden tijdens een recessie hangt af van de specifieke economische omstandigheden en het overheidsbeleid.

Ontvang gratis kwartaalupdates. Klik op de link voor meer informatie:
https:// www.snsinsider.com/enquiry/3198

Impact van de oorlog tussen Rusland en Oekraine:

Hoewel de oorlog tussen Rusland en Oekraine in de eerste plaats een geopolitieke kwestie is, hebben de rimpeleffecten ervan de windenergiemarkt en de energie-industrie in bredere zin bereikt. Het heeft de verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen versneld, de bezorgdheid over de energiezekerheid vergroot en geleid tot investeringen in windenergie als een stabielere en duurzamere energieoptie. Naarmate het conflict zich verder ontwikkelt, zal de impact op de energiesector, inclusief windenergie, waarschijnlijk voelbaar blijven.

Volledige rapportgegevens @ https://www.snsinsider.com/reports/wind-power-market-3198

Belangrijke regionale ontwikkeling:

Europa is al lang een wereldleider op de windenergiemarkt. Landen als Duitsland, Denemarken en Spanje hebben pionierswerk verricht bij de ontwikkeling van windenergietechnologieen en -beleid. In Noord-Amerika heeft de markt een aanzienlijke groei doorgemaakt, voornamelijk in de Verenigde Staten en Canada. De VS is een van de grootste markten ter wereld geworden, met uitgebreide installaties in staten als Texas, Iowa en Oklahoma. De regio Azie-Pacific, met name China en India, heeft zich ontpopt tot een belangrijke speler op de markt. Vooral China heeft zijn windenergiecapaciteit snel uitgebreid en is \’s werelds grootste markt voor windturbines geworden.

Belangrijkste conclusie van de marktstudie voor windenergie:

– De markt staat aan de vooravond van een transformatie, waarbij het onshore segment een dominante rol zal spelen bij het vormgeven van de toekomst. Nu de wereld worstelt met de dringende noodzaak om over te stappen op schonere en duurzamere energiebronnen, zijn windenergieprojecten op land de spil van deze wereldwijde inspanning.

– Het utiliteitssegment is klaar om zich te ontpoppen als de dominante kracht in de markt en een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we elektriciteit opwekken en distribueren. Met een focus op schaalbaarheid, betrouwbaarheid en integratie in de bestaande energie-infrastructuur vormen windenergieprojecten op nutsschaal de sleutel tot een duurzame en welvarende energietoekomst.
Recente ontwikkelingen in de windenergiemarkt

– Suzlon, een toonaangevende speler in de sector voor hernieuwbare energie, heeft onlangs een belangrijke order binnengehaald voor een 201,6 MW windenergieproject, wat een belangrijke mijlpaal is in hun streven naar duurzame energieoplossingen. Dit project zal de reputatie van Suzlon als belangrijke speler in India\’s groene energierevolutie verder versterken.

– Statkraft, een van Europa\’s toonaangevende bedrijven op het gebied van duurzame energie, blijft zijn positie in de groene energiemarkt versterken door de overname van 39 windparken in heel Europa aan te kondigen. Deze strategische stap onderstreept de toewijding van het bedrijf aan duurzame energieopwekking en draagt bij aan de voortdurende overgang van fossiele brandstoffen.

Inhoudsopgave – Belangrijkste punten:

Hoofdstuk 1 Inleiding
Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethodologie
Hoofdstuk 3 Marktdynamiek
Hoofdstuk 4 Impactanalyse
4.1 COVID-19 Impactanalyse
4.2 Impact van de oorlog tussen Oekraine en Rusland
4.3 Impact van aanhoudende recessie op grote economieen
Hoofdstuk 5 Waardeketenanalyse
Hoofdstuk 6 Porter\’s 5 Krachten Model
Hoofdstuk 7 Windenergie marktsegmentatie, naar locatie
Hoofdstuk 8 Windenergie marktsegmentatie, naar toepassing
Hoofdstuk 10 PEST Analyse
Hoofdstuk 11 Regionale analyse
Hoofdstuk 12 Bedrijfsprofiel
Hoofdstuk 13 Concurrentielandschap
Hoofdstuk 14 Gebruikscases en best practices
Hoofdstuk 15 Conclusie

Koop Single User PDF van Wind Power Market Report 2023 @ https://www.snsinsider.com/checkout/3198

Over ons:
SNS Insider is een van de toonaangevende marktonderzoeks- en adviesbureaus die de marktonderzoeksindustrie wereldwijd domineert. Het doel van ons bedrijf is om klanten de kennis te geven die ze nodig hebben om te functioneren in veranderende omstandigheden. Om u te voorzien van actuele, nauwkeurige marktgegevens, consumenteninzichten en meningen, zodat u met vertrouwen beslissingen kunt nemen, maken we gebruik van verschillende technieken, waaronder enquetes, videogesprekken en focusgroepen over de hele wereld.


iCrowdNewswire